ตำแหน่ง Creative Event

by ableto_admin on May 4, 2018

ตำแหน่ง Creative Event 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน:

 • เป็นผู้นำ Creative Team ในการร่วมประชุมกับทีมงานโครงการ (Project Team)ในการร่วมรับฟังรายละเอียดของงานและเป้าหมายที่ลูกค้ากำหนดสำหรับโครงการขนาดใหญ่
 • ร่วมกับทีมขาย (Account Management) ในการรับฟังรายละเอียดของลูกค้า (Customer Requirements) เพื่อนำมาร่วมอธิบายรายละเอียดให้ที่ประชุมทีมงานโครงการ
 • เป็นผู้นำในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ที่ประมวลมาจาก Creative Team และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกอื่นๆในทีมงานโครงการ
 • นำความคิดหลายๆด้านมาร่วมประชุม Creative Team เพื่อประมวลสรุปเป็นนวัตกรรมเพื่อสื่อสารการตลาดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะโครงการที่มีความโดดเด่นตามความต้องการของลูกค้า
 • ร่วมกับทีมงานโครงการในการวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางแก้ไขรายละเอียดโครงการทั้งด้านแนวคิดของงาน ลักษณะงาน และกิจกรรมที่มีความโดดเด่นเฉพาะทางก่อนนำเสนอลูกค้า
 • ร่วมกับทีมงานโครงการในการวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางแก้ไขรายละเอียดโครงการทั้งด้านแนวคิดของงาน ลักษณะงาน และกิจกรรมที่มีความโดดเด่นเฉพาะทางก่อนนำเสนอลูกค้า
 • ร่วมประชุมตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้า และปรับปรุงแก้ไข การผลิตงานโครงการและการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสื่อสารการตลาดไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือจบปริญญาโท มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีภาวะผู้นำและความสามารถด้านการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นกิจกรรมด้าน Event Marketing
 • มีความสามารถในการรับฟัง ประมวลรายละเอียด และถ่ายทอดความคิดริเริ่มออกมาเป็นคำพูดหรือเป็นภาพได้ดี
 • ต้องมี Portfolio มาเพื่อประกอบการพิจารณา

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอเบิ้ล ทู จำกัด 168/51 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 10230
E-mail : hrofficer2@ableto.co.th
:benjarut.c@ableto.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 02-530-6858(ต่อ 1103,1104)
:086-3423441 (คุณใหม่)
ID LINE: hr.mai24

ableto_adminตำแหน่ง Creative Event

Join the conversation