Job Updateตำแหน่ง Creative Event

by ableto_admin, May 4, 2018

ตำแหน่ง Creative Event 1 ตำแหน่ง ลักษณะงาน: เป็นผู้นำ Creative Team ในการร่วมประชุมกับทีมงานโครงการ (Project Team)ในการร่วมรับฟังรายละเอียดของงานและเป้าหมายที่ลูกค้ากำหนดสำหรับโครงการขนาดใหญ่ ร่วมกับทีมขาย (Account...

ตำแหน่งงาน: Account Executive (ผู้บริหารงานลูกค้า)

by ableto_admin, May 1, 2018

ตำแหน่งงาน:  Account Executive (ผู้บริหารงานลูกค้า) ลักษณะงาน: นำเสนอขายงานบริการต่างๆของบริษัท (การจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ Outdoor Activity Marketing) รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมาย กำหนดวิธีการขาย วิเคราะห์กิจกรรมทางการตลาด จบงานขายกับลูกค้า...

ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

by ableto_admin, May 1, 2018

ตำแหน่งงาน:  ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ลักษณะงาน: กำหนดนโยบายด้านการขาย และควบคุมทีมขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท จัดทำแผนการขาย และการตลาดให้เป็นไปตามสภาวะปัจจุบัน และอนาคต กำหนดนโยบาย และทิศทางการบริหารทางการตลาดให้บริษัท เป็นที่รู้จัก คุณสมบัติ: มีประสบการณ์ด้านการบริการทีมขาย โดยเฉพาะงานการขายสื่อโฆษณา,...

ตำแหน่งงาน:พนักงานจัดส่งใบปลิว (พนักงานรายเดือน)

by ableto_admin, May 1, 2018

ตำแหน่งงาน : พนักงานจัดส่งใบปลิว (รายวัน) ลักษณะงาน: ขับรถมอเตอร์ไซค์แจกใบปลิวตามบ้าน/ที่พักอาศัย หรือสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน สัญญาจ้างรายเดือน จ่ายเงินเดือนละ 2 รอบ...ableto_adminJob