About          ทีมงานเคี่ยวคุณภาพ ข้นประสบการณ์ ใส่ใจทุกรายละเอียด แยกทีมทำงานบริหารจัดการชัดเจน เพื่อให้เข้าลึกถึงทุกมุมงาน ทั้งทีมสร้างสรรค์ (Creative ) จากจินตนาการของมืออาชีพในสายงาน หรือในมุมของงาน On-Site ของทีมปฏิบัติการเอง  มากกว่านั้น ท่านสามารถเลือก Spec หรือ Character ของทีม Staff ให้ตรงใจได้ง่ายๆ เหตุเพราะเรามีการคัดแยกประเภทพนักงาน แบบนานา Type ที่เข้ากับ Brand Character ของท่าน อาทิ พนักงานยืนแจกคัดเกรด  พนักงานโบกธง หรือ Staff Event


          หนึ่งเดียวในไทยกับข้อมูล Household ที่ครบถ้วนและทันสมัย วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าได้เฉียบขาดและชัดเจน มิใช่แค่การ Click serach ใน Google Map แต่เราลงพื้นที่จริง จึงได้ข้อมูลที่ลึกกว่า

          พื้นที่การทำงานครอบคลุมทั้งประเทศ บุกเบิกพื้นที่ทำงานหลายร้อยอำเภอที่เราไม่เคยปฎิเสธ เพราะเราพร้อมจะเติบโตกับทุกลูกค้า

          บริหารจัดจ้างตรงทุกทีมงาน ( Non-subcontract ) คัดเลือก ฝึกอบรม ประเมินผลงาน โดยทีม HR ของเราเอง

          พัฒนาผลงานไม่หยุดยั้ง คำติชมลองลูกค้าช่วยจุดประกายไฟให้เราตื่นตัวอยู่เสมอ หากใครพบเห็นนวัตกรรมสื่อ Outdoor ใหม่ๆ หรือ Uniform พนักงานที่แสนจะสะดุดตา บอกได้ว่า หลายชิ้นงานนั้นมาจากผลงานของเราแน่นอน

          ฉีกรูปแแบบการรายงานแบบพื้นฐานให้ดูสะดวก คล่องตัวขึ้น ด้วยการรายงานผลงานผ่าน Social media แบบ Real time ผ่าน LINE และระบบโปรแกรมอื่นๆที่กำลังพัฒนาในเร็ววันนี้ เพื่อให้ท่านอุ่นใจยิ่งขึ้น

ableto_adminWhy Us