Why Us

  •         ทีมงานเคี่ยวคุณภาพ ข้นประสบการณ์ ใส่ใจทุกรายละเอียด แยกทีมทำงานบริหารจัดการชัดเจน เพื่อให้เข้าลึกถึงทุกมุมงาน ทั้งทีมสร้างสรรค์ (Creative ) จากจินตนาการของมืออาชีพในสายงาน หรือในมุมของงาน On-Site ของทีมปฏิบัติการเอง  มากกว่านั้น ท่านสามารถเลือก Spec หรือ Character ของทีม Staff ให้ตรงใจได้ง่ายๆ เหตุเพราะเรามีการคัดแยกประเภทพนักงาน แบบนานา Type ที่เข้ากับ Brand Character ของท่าน อาทิ พนักงานยืนแจกคัดเกรด  พนักงานโบกธง หรือ Staff Event
  •     หนึ่งเดียวในไทยกับข้อมูล Household ที่ครบถ้วนและทันสมัย วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าได้เฉียบขาดและชัดเจน มิใช่แค่การ Click serach ใน Google Map แต่เราลงพื้นที่จริง จึงได้ข้อมูลที่ลึกกว่า
  •      พื้นที่การทำงานครอบคลุมทั้งประเทศ บุกเบิกพื้นที่ทำงานหลายร้อยอำเภอที่เราไม่เคยปฎิเสธ เพราะเราพร้อมจะเติบโตกับทุกลูกค้า
  •       บริหารจัดจ้างตรงทุกทีมงาน ( Non-subcontract ) คัดเลือก ฝึกอบรม ประเมินผลงาน โดยทีม HR ของเราเอง
  •       พัฒนาผลงานไม่หยุดยั้ง คำติชมลองลูกค้าช่วยจุดประกายไฟให้เราตื่นตัวอยู่เสมอ หากใครพบเห็นนวัตกรรมสื่อ Outdoor ใหม่ๆ หรือ Uniform พนักงานที่แสนจะสะดุดตา บอกได้ว่า หลายชิ้นงานนั้นมาจากผลงานของเราแน่นอน
  •   ฉีกรูปแแบบการรายงานแบบพื้นฐานให้ดูสะดวก คล่องตัวขึ้น ด้วยการรายงานผลงานผ่าน Social media แบบ Real time ผ่าน LINE และระบบโปรแกรมอื่นๆที่กำลังพัฒนาในเร็ววันนี้ เพื่อให้ท่านอุ่นใจยิ่งขึ้น

เราเชื่อมั่นว่า 1 Call ที่คุณติดต่อเข้ามา คุณจะได้ครบทุกคำตอบ ที่นี่ ติดต่อเรา

ableto_adminWhy Us