About


  • ทีมงานคุณภาพ ข้นประสบการณ์กว่า 20 ปี ใส่ใจทุกรายละเอียด

  • ฐานข้อมูลครัวเรือน Household ที่ครบถ้วนและทันสมัย วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าได้ชั¬ดเจน จากการลงสำรวจพื้นที่จริง จึงได้ข้อมูลที่ละเอียดและถูกต้อง

  • พื้นที่การทำงานครอบคลุมทั้งประเทศ

  • สร้างความมั่นใจด้วยการรายงานผ่าน Social media แบบ Real time ผ่าน LINE และระบบโปรแกรมอื่นๆที่กำลังพัฒนาในเร็ววันนี้


ableto_admintest about