บริการโบกธง/ถือป้าย/เฝ้าป้าย

  • สื่อมนุษย์ป้าย บนฟุตบาทที่นำเสนอข่าวสาร Promotion ได้ในระยะประชิดตา แม้เพียงจังหวะชะลอรถ และกลายเป็นสื่อยอด Hit  High Impact เพราะลูกเล่นของป้ายที่เชื่อมต่อกันได้จนสุดถนน
  • โดดเด่นและสะดุดตาเป็นอัตลักษณ์กับ Uniform เฉพาะของ Able to ที่ใครๆยากจะเลียนแบบ
  • คัดเกรดพนักงานชั้น Premium เพื่อเสริมภาพลักษณ์ให้ใครๆต้องเหลียวมอง
  • เป็นระเบียบ เคร่งครัดวินัยทุกขณะกับ Inspectors ผู้ดูและรายงานผลการทำงานผ่านระบบsocial networkอย่างทันเหตุการณ์ ตามมาตรฐานการทำงานของบริษัท

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากบริการของเรา

บริษัทฯ ริเริ่มชุด uniform ที่เป็นมาตรฐาน สอดรับกับภาพลักษณ์ของลูกค้า

คัดเลือกพนักงานที่บุคลิกภาพดี แข็งแรง สามารถทำงานต่อเนื่อง

บริการครบวงจรตั้งแต่รับผลิตธง จัดหาพนักงาน และ ติดต่อขออนุญาตหน่วยงานราชการและเอกชน

ableto_adminบริการโบกธง/ถือป้าย/เฝ้าป้าย