ไวนิล

______________

VINYL 360 Gsm. ชนิดธรรมดา
[ 720dpi ] ราคาพิเศษ 100 บาท / ตรม.
[ 1440dpi ] ราคาพิเศษ 130 บาท / ตรม.
(*ราคารวมส่วนลดแล้ว)

VINYL 360 Gsm. ชนิดหลังเทา
[ 720dpi ] ราคาพิเศษ 100 บาท / ตรม.
[ 1440dpi ] ราคาพิเศษ 135 บาท / ตรม.
(*ราคารวมส่วนลดแล้ว)

ableto_adminไวนิล