บริการยืนแจก Hand-out

  • Hand to hand กับลูกค้าผู้รับที่ “ใช่” ของท่าน ท่านสามารถเจาะจงเพื่อการเข้าถึงได้ตาม Target ทุกสถานที่และทุกเวลา
  • เรายินดีดูแลกระบวนการ การขออนุญาตสถานที่ทั้งindoorและoutdoor โดยที่ท่านไม่ต้องเปลืองพลัง อีกทั้งยังสามารถคัดเกรดพนักงานแจกเพื่อเสริมภาพลักษณ์สินค้าให้เด่นตาต่อลูกค้าผู้รับเช่นกัน

เราเชื่อมั่นว่า 1 Call ที่คุณติดต่อเข้ามา คุณจะได้ครบทุกคำตอบ ที่นี่ ติดต่อเรา

ableto_adminบริการยืนแจก Hand-out