บริการฝากวาง Free Magazine

      อีกช่องทางใหม่ๆสำหรับการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค ที่มี lifestyle eat-out หรือใช้ชีวิตตามร้านนั่งสบายๆ  กับการบริการฝากวาง Free Magazine เราให้ความมั่นใจกับข้อมูลร้านค้ารับฝากวาง Up to date ทั่วทุกถนน ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด และทีมจัดส่งผู้ชำนาญการ

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากบริการของเรา

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เข้าไปใช้บริการสถานที่นั้นๆ ตาม lifestyle

มีทีมการตลาดดูแลประสานงานเป็นการเฉพาะ

มีบริการสำรวจ และ ติดต่อขออนุญาตสถานที่ ที่ต้องการเพิ่มเติม

รายงานสรุปผลการทำงานทุกรอบการทำงาน

ขั้นตอนการปฎิบัติงานการฝากวางเอกสาร/นิตยสาร

  1.  ลูกค้าเลือกจุดฝากวางที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

2.  แผนกวางแผน จัดทำข้อมูลจุดฝากวางรายละเอียดการเข้าไปฝากวาง รายชื่อผู้ที่ติดต่อ ในแต่ละจุด ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ติดต่อขอนุญาตกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าไปฝากวาง

3. พนักงานนำนิตยสารแจกฟรี (Free magazine) ฝากวาง

ผลงานที่ผ่านมา

เราเชื่อมั่นว่า 1 Call ที่คุณติดต่อเข้ามา คุณจะได้ครบทุกคำตอบ ที่นี่ ติดต่อเรา

ableto_adminบริการฝากวาง Free Magazine