บริการแจกใบปลิวตามบ้าน

           สื่อง่ายๆ ที่เราเห็นจนชินตาตามกล่องรับจดหมาย และหน้าที่พัก แต่ไม่ง่ายนักสำหรับการรักษาคุณภาพให้ได้งานที่ดี แต่ด้วยการบริการจัดการ ควบคุม จาก Supervisor มือฉมัง และ ข้อมูลพื้นที่การแจก (Routing info) อย่างเป็นระบบของ Able to ทำให้งานแจกใบปลิวนั้นคุ้มค่ามากขึ้น

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากบริการของเรา

แจกตรงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ บริษัทฯพัฒนาฐานข้อมูลครัวเรือน ที่ทันสมัย และ update ต่อเนื่อง โดยผ่าน เครื่องมือต่างๆ เช่น การสำรวจหน้างานจริง ข้อมูลแบบ ผังเมือง (map info) google map ฯลฯ สามารถแยกระบุ ประเภทที่พัก ราคา อายุ ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ ลูกค้าจึง สามารถ เลือกกลุ่มเป้าหมาย ที่ตรงตาม ความต้องการมากที่สุด โดย ลดการแจกหว่าน ที่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

มั่นใจการตรวจสอบที่ชัดเจน และ ทั่วถึง บริษัทฯ มีหัวหน้า งาน หลายตำแหน่ง และ หลายระดับ ควบคุมการทำงาน ของ พนักงานแจก โดยแบ่งพื้นที่ กันดูแล ขับรถมอเตอร์ไซด์ วิ่งตรวจสอบ การทำงาน ตลอดวัน และรายงานการทำงานให้ลูกค้าทราบ เป็นระยะ

ดูแลใกล้ชิด รวดเร็ว จะมีทีมการตลาดดูแลประสาน งานกับลูกค้าทุกท่านเป็นการเฉพาะ เพื่อการทำงาน เป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว

บริการครอบคลุมทั่วประเทศ บริษัทฯมีทีมงาน ของบริษัทเอง กระจายทำงานอยู่ทั่วประเทศ พร้อม รองรับทุกขนาด ความต้องการ

ไว้วางใจกับการทำงานอย่างมืออาชีพ บริษัทฯมีประสบการณ์ทำงานด้านนี้ มากที่สุด ตอบสนองกับหลากหลาย ความต้องการ ของลูกค้ามากว่า 18 ปี ได้รับการไว้วางใจ จากบริษัทชั้นนำ มากมาย

การปฎิบัติงานการแจกใบปลิว (ในส่วนหน้างาน)

1. หัวหน้างาน (supervisor) ชี้แจงรายละเอียดของงานและเส้นทางการแจกก่อนเริ่มปฎิบัติงาน

2. นับและตรวจสอบให้ถูกต้อง

3. จัดสรรใบปลิวตามเส้นทางและแผนการแจก

4. พนักงานนำใบปลิวแจกตามพื้นที่ที่กำหนด

5. หัวหน้างาน (supervisor) ขับรถมอเตอร์ไซค์สุ่มตรวจสอบความเรียบร้อย

เราเชื่อมั่นว่า 1 Call ที่คุณติดต่อเข้ามา คุณจะได้ครบทุกคำตอบ ที่นี่ ติดต่อเรา

ableto_adminบริการงานแจกใบปลิวตามบ้าน Door to Door