บริการงานจัดส่ง Direct Mail

  • ช่องทางพิเศษเพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนพิเศษ
  • พิเศษกับทีมงานที่ถูกฝึกฝนขึ้นมาเฉพาะ
  • เพียบพร้อมกับข้อมูล โครงการหมู่บ้านเกรด Premium หรือ Lifestyle Condo ที่เราคัดแยกประเภทตามความต้องการของลูกค้า ด้วยค่าบริการที่ท่านจ่ายได้ไม่ยาก

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากบริการของเรา

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการซื้อ เมื่อพิจารณาจากราคาของบ้านพักอาศัยที่เข้าส่งเสมือน เป็นการขยายฐานรายชื่อกลุ่มเป้าหมายอีกทาง โดยสามารถเลือกส่งหมู่บ้าน/คอนโดเป้าหมายในพื้นที่ ที่ต้องการได้

ฐานข้อมูลมีความละเอียด update ต่อเนื่องอย่างเป็น ระบบด้วยหลากหลาย วิธีการ อาทิเช่น การสำรวจจริง แผนที่แบบผังเมือง และ google map และ สามารถ คัดแยกตามราคาและอายุของบ้านได้ เพื่อให้ตรงกลุ่ม เป้าหมายมากที่สุด

ตัวอย่างผลงาน

เราเชื่อมั่นว่า 1 Call ที่คุณติดต่อเข้ามา คุณจะได้ครบทุกคำตอบ ที่นี่ ติดต่อเรา

ableto_adminบริการงานจัดส่ง Direct Mail